Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres. 


Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina; uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website; uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert; de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt. 


De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek): om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst 


We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per email: info@tonnotermans.nl

Per telefoon: 0475 - 420610

Per brief: Ton Notermans, Dr. Philipslaan 25b, 6042 CT  ROERMOND

Over communicatie per e-mail:
Als u geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens enom u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.