Ton Notermans v.o.f., hierna genoemd, Ton Notermans, gevestigd te Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy lichten wij graag toe hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Ton Notermans is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Inhoud

 • Een aankoop in onze winkel of webshop
 • Klantkaarthouders 
 • Contactformulier 
 • Nieuwsbrieven 
 • Cameratoezicht 
 • Solliciteren bij Ton Notermans VOF
 • Gebruikmaken van ons wifi-netwerk 
 • Cookies 
 • Sociale media
 • Verstrekking aan derden 
 • Minderjarigen 
 • Beveiliging 
 • Jouw rechten 
 • Klachten 
 • Vragen 

Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens.

Contactgegevens

Ton Notermans Outdoor - Wandelsport - Travel
Doctor Philipslaan 25B,
6042CT Roermond

tel. 0475-420610

mail: [email protected]

Een aankoop in onze winkel of webshop

Persoonsgegevens van klanten worden door Ton Notermans verwerkt voor een aantal doelstellingen. Zo zijn we wettelijk verplicht om een deugdelijke order- en financiële administratie te voeren. Verder voeren wij een administratie om je, gedurende het gebruik van het product, van service en informatie te kunnen voorzien. Verder gebruiken wij je gegevens om met je te kunnen communiceren over de levering van producten en om uitvoering te kunnen geven aan een verstrekte opdracht. Daarnaast kunnen wij je ook om feedback vragen over onze dienstverlening om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten is de uitvoering van de overeenkomst tot levering of de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Transactiegegevens;
 • Gegevens met betrekking tot eerdere aankopen.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Ton Notermans opgeslagen:

 • (Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog) gedurende maximaal 7 jaar.

We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast worden de gegevens in onze orderadministratie bewaard om eventuele vragen te beantwoorden of te kunnen helpen als er onverhoopt klachten zijn.

Toonbankaankopen

Bij het doen van een toonbankaankoop, worden slechts enkele gegevens verwerkt. Bij contante betalingen worden geen persoonsgegevens verwerkt. Als je kiest voor een bankbetaling worden enkel de transactiegegevens verwerkt.

Dit geldt niet indien naam en emailadres worden doorgegeven om in ons klantenbestand te worden opgeslagen. 

Inlog webshop klanten
Als webshopklant is het mogelijk om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken zodat je inzage hebt in je vorige aankopen, je e-mailvoorkeuren kan wijzigen en bestellingen kan plaatsen. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen deze niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Ton Notermans hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Klantenbestand

Vaste klanten kunnen bij ons gebruik maken van extra dienstverlening. Als geregistreerde klant zijn we op de hoogte van jouw aankopen in het verleden om eventuele vragen te beantwoorden of te kunnen helpen als er onverhoopt klachten zijn. 

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Transactiegegevens;
 • Gegevens met betrekking tot eerdere aankopen.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door (naam organisatie) opgeslagen:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 7 jaar.

We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast worden de gegevens in onze orderadministratie bewaard om eventuele vragen te beantwoorden of te kunnen helpen als er onverhoopt klachten zijn.

Nieuwsbrieven

Via onze website of bij het doen van een aankoop kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze wordt regelmatig via e-mail verstuurd. In onze nieuwsbrief geven we informatie over onze producten, lopende acties en evenementen in onze winkels.

Grondslag:

Wanneer je je aanmeldt via onze website geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens.
Ook kan je bij het doen van een aankoop in de winkel of webshop worden aangemeld voor de nieuwsbrief, tenzij je aangeeft dat je dit niet op prijst stelt. Wij zullen je altijd over deze mogelijkheid informeren.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Ton Notermans opgeslagen:

 • Gedurende de tijd dat je bent aangemeld voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een optie om je af te melden voor onze nieuwsbrieven.

Cameratoezicht

In onze winkel maken wij gebruik van cameratoezicht ter beveiliging van onze producten, personeel en klanten. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van meerdere zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen.

Grondslag:

Er is een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van cameratoezicht in onze winkel. Het is namelijk van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van ons personeel en onze producten.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Beeldmateriaal
 • Uiterlijke kenmerken personen

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Ton Notermans opgeslagen:

 • Gedurende maximaal vier weken, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Solliciteren bij Ton Notermans

Wanneer je bij ons solliciteert wordt jouw sollicitatie door ons verwerkt. In het kader van het sollicitatieproces vragen we je om een sollicitatiebrief en CV om te kijken of je een geschikte kandidaat bent voor een openstaande vacature. Ook verwerken wij je contactgegevens om contact te kunnen onderhouden over jouw sollicitatie.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van werving en selectie is de uitvoering van een overeenkomst.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Informatie over jouw loopbaanverleden en opleidingen.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Ton Notermans opgeslagen:

 • Gedurende maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Met jouw toestemming kunnen we jouw gegevens gedurende maximaal één jaar bewaren, voor als er bijvoorbeeld een passende functie vrijkomt.

Gebruikmaken van ons wifi-netwerk

In onze winkel bieden wij gebruik van het wifi-netwerk aan. Je kan hier gratis gebruik van maken. Na het inloggen op het wifi-netwerk worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om misbruik van het netwerk te voorkomen. Indien er illegale activiteiten plaatsvinden vanaf het netwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat tot het netwerk blokkeren.

Grondslag:

Bij gebruikmaking van het wifi-netwerk geef je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens. Bij het inloggen op het netwerk vragen wij om jouw toestemming. 

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Identificatienummer van jouw apparaat

Jouw persoonsgegevens worden door Ton Notermans niet opgeslagen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website wordt gevolgd.

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Ton Notermans zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie wij samenwerken. Hieronder vind je een overzicht van de soorten cookies die geplaatst worden via de website:

Functionele cookies

Ton Notermans plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Ton Notermans maakt gebruik van analytische cookies, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. 

Om dit goed te registreren gebruiken wij Google Analytics. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten. Om hierbij te voldoen aan de AVG wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Daarnaast is 'gegevens delen' uitgezet en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door cookies is het gerechtvaardigd belang. Er wordt een minimale inbreuk gemaakt op de privacy van bezoekers en de cookies worden alleen gebruikt om er voor te zorgen dat de website goed werkt en we beperkte informatie krijgen over onze bezoekers.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Het (gedeeltelijke) IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Ton Notermans opgeslagen:

 • Gedurende het bezoek aan de website en daarna nog maximaal twee jaar.

Sociale media

Op onze website kan je informatie via sociale media delen, via de aanwezige sociale media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media van toepassing.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die door Ton Notermans worden verwerkt worden ook voor ons door derden verwerkt als dat noodzakelijk is. Zo werken wij samen met partijen voor:

 • Het verzorgen van onze website;
 • De verzending van e-mails;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van bezorging van producten;
 • Toepassing van cameratoezicht;
 • Het verzorgen van het wifinetwerk.

Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van jouw gegevens. Ook kunnen we jouw gegevens met anderen delen wanneer je daar toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Ton Notermans zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacy-rechten.

Recht op inzage
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerkt, dan kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen jouw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie
Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid
Je kan, in een aantal gevallen, aan ons vragen om jouw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit

Je kan een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als wij jouw gegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Of om een overeenkomst uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die wij digitaal verwerken, dus niet voor papieren bestanden.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (artikel 20, derde lid AVG).

Recht op beperking van de verwerking
Je kan ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar
Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit is het recht van bezwaar.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.